Assessments

Het scoutingsapparaat van een moderne voetbalclub is heden ten dage een steeds belangrijkere factor om de club structureel op niveau te houden. Een positief advies en een uitgebreide videoband met de mooiste acties heeft al vaak geleid tot een mislukte aankoop.

Wellicht heeft u ook al eerder gebruik gemaakt van de traditionele selectiemethodes. Psychologische tests, capaciteitentests, persoonlijke vragenlijsten, praktijkopdrachten, rollenspel en simulaties? Wij gooien liever uw kandidaten direct in het diepe, maar houden ze wel boven water. Of nog beter: de kandidaten kunnen zelf laten zien waar hun kwaliteiten liggen.

We hebben 2 programma’s:

  • Selectieassessment

U zult uw kandidaten niet alleen vanaf een c.v. willen beoordelen. Na diverse gesprekken heeft u nog geen volledige indruk kunnen krijgen van uw toekomstige medewerker. Deze competentiegerichte assessment geeft u alle relevante informatie. Afhankelijk van de in te vullen functie, zal de trainer specifieke praktijktesten inbouwen. Met name de persoonlijkheid en de communicatieve vaardigheden zullen getoetst worden.

  • Ontwikkelingsassessment

Ons programma is hierbij volledig toegespitst op de herkenning van de zwakke en de sterke punten van uw medewerkers. Wie is bij u de stille Willie, is er een haantje in de zaal? Op het water kan niemand zich verschuilen, de taken worden zodanig verdeeld, dat u een helder beeld krijgt van uw werknemers. De coach zal vooraf een inschatting maken, in welke situatie hij de groep zal brengen. De aangedragen oplossingen kunnen herleid worden naar situaties zoals ze in uw bedrijf voorkomen