Competenties

Navsail richt zich in de zeiltrainingen op het vermogen van de deelnemers om in relevante situaties op adequate en doelbewuste wijze keuzes te maken. Je kunt je eigenvaardigheden noteren/bijhouden op de printbare lijsten. Hierop kun je je vorderingen zelf noteren en laten beoordelen door de instructeur en deze voor akkoord laten aftekenen in de laatste kolom. Voor en tijdens elke training kun je aangeven welke onderdelen je graag wilt oefenen, waarna deze in een later stadium getoetst kunnen worden.

Niveau 1
Deze competentie is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die onder verantwoordelijkheid van de schipper als bemanningslid op kajuitzeiljachten kunnen functioneren.

Niveau 2
Deze competentie is bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder die blijk hebben gegeven de bij de eisen vermelde functies als plaatsvervanger van de schipper onder verantwoordelijkheid van de schipper te kunnen uitvoeren, onder gunstige omstandigheden op de binnenwateren.

Niveau 3
Deze competentie is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren als schipper van een kajuitzeiljacht op binnenwateren. Onder omstandigheden tot 6 Beaufort moet men zelfstandig, veilig en verantwoord kunnen varen en manoeuvreren op stilstaand en stromend water (incl. Zeeuwse stromen en Wadden). Men moet hierbij leiding kunnen geven aan de bemanning aan dek en zelfstandig kunnen navigeren.